Dotazník MAS Šariš Minčol

  • 10. november 2015

Dobrý deň, vážení spoluobčania,
obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na aktivizáciu občanov regiónu „Horný Šariš - Minčol" a možnosti získania a využitia prostriedkov EÚ na jeho rozvoj. Ide o princíp „zdola nahor". Kedy vy občania sa sami rozhodnete, ktoré projekty podporíte. Veď kto už pozná región lepšie ako obyvatelia, ktorí v ňom žijú?
Miestna akčná skupina „Horný Šariš - Minčol" (MAS „Horný Šariš - Minčol") je verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom má svoje zastúpenie podnikateľský sektor, verejná správa a občiansky a neziskový sektor. Svoje aktivity vyvíja na území vymedzenom členskými obcami (Pusté Pole, Kyjov, Šarišské Jastrabie, Ďurková, Vislanka, Ľubotín, Čirč, Obručné, Ruská, Voľa, Orlov, Plaveč, Hromoš, Šambron, Plavnica). Dotazník prosím odovzdajte do schránky (krabice) v priestoroch obecného úradu najneskôr do 5.11.2015. Dotazník je možné vyplniť aj elektronicky cez webovú stránku vyššie uvedených obcí.

https://docs.google.com/forms/d/1cq9eE7ktpzoyXbYqifuIJvDg-CJEwygTQuQw6qnvYLE/viewform

K stiahnutiu