Rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ

  • 10. október 2016
  • webmaster

 Dňa 16.9.2016 bola ukončená rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ v obci Vislanka. To, ako to prebiehalo, si môžete pozrieť v nasledujúcich fotografiách.