• 04.07.2019

  Vývoz komunálneho odpadu

 • 18.07.2019

  Vývoz komunálneho odpadu

 • 18.07.2019

  Vývoz plastov

  Patrí sem: stlačené čisté PET fľaše, obaly od kozmetických a čistiacich prostriekov

  Nepatrí sem: flaše od jedlých a minerálnych olejov, silne znečistené plastové obaly, fľaše od chemikálii, ropných produktov, tégliky od jogurtov

 • 01.08.2019

  Vývoz komunálneho odpadu

 • 15.08.2019

  Vývoz komunálneho odpadu

 • 29.08.2019

  Vývoz komunálneho odpadu

 • 11.09.2019

  Vývoz papiera

 • 12.09.2019

  Vývoz komunálneho odpadu

 • 26.09.2019

  Vývoz komunálneho odpadu

 • 27.09.2019

  Vývoz plastov

  Patrí sem: stlačené čisté PET fľaše, obaly od kozmetických a čistiacich prostriekov

  Nepatrí sem: flaše od jedlých a minerálnych olejov, silne znečistené plastové obaly, fľaše od chemikálii, ropných produktov, tégliky od jogurtov

 • 10.10.2019

  Vývoz komunálneho odpadu

 • 13.10.2019

  Vývoz skla

  patrí sem: nápojové obaly zo skla, nádoby zo skla, sklenené črepy, tabuľové sklo

  nepatrí sem: silno znečistené fľaše a sklenené obaly, porcelán a keramika, žiarovky, žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom

 • 24.10.2019

  Vývoz komunálneho odpadu

 • 07.11.2019

  Vývoz komunálneho odpadu

 • 21.11.2019

  Vývoz komunálneho odpadu