• 05.12.2019

  Vývoz komunálneho odpadu

 • 05.12.2019

  Vývoz plastov

  Patrí sem: stlačené čisté PET fľaše, obaly od kozmetických a čistiacich prostriekov

  Nepatrí sem: flaše od jedlých a minerálnych olejov, silne znečistené plastové obaly, fľaše od chemikálii, ropných produktov, tégliky od jogurtov

 • 19.12.2019

  Vývoz komunálneho odpadu