Kontakt


Obec Vislanka
Vislanka 28
065 41 Ľubotín

Tel: 052 / 492 13 44
Fax: 052 / 492 13 44
Email: obecvislanka@centrum.sk

Michal Struk (zástupca starostu)

0911 437 912