Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Vislanka (podľa §6 odst.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Dátum Názov a obsah VO Príloha
24.10.2018

Vybudovanie detského ihriska pre deti a mládež

Ďalšie prílohy k VO

Štruktúrovaný rozpočet - výstavba detských ihrísk [PDF 277.30K]
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ [PDF 357.17K]
ZMLUVA O DIELO [PDF 365.99K]
VÝZVA na predkladanie ponúk [PDF 308.04K]
07.02.2017

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 7.4 Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Vislanka

Ďalšie prílohy k VO

zvisla_schema.pdf [PDF 104.60K]
kladacsky_plan.pdf [PDF 223.91K]
pohlad_jv_sv.pdf [PDF 348.83K]
1_n_p.pdf [PDF 137.64K]
1_np_navrh.pdf [PDF 459.72K]
1_np_povodne.pdf [PDF 392.25K]
2_n_p.pdf [PDF 151.13K]
2_np_navrh.pdf [PDF 409.61K]
2_np_povodne.pdf [PDF 326.02K]
detaily.pdf [PDF 386.09K]
e1_1_np.pdf [PDF 363.70K]
e2_2_np.pdf [PDF 326.59K]
e3_bleskozvod.pdf [PDF 206.05K]
e4_1_rozvadzac_rp1.pdf [PDF 67.42K]
e4_2_rozvadzac_rp1.pdf [PDF 38.87K]
e5_1_rozvadzac_rh.pdf [PDF 69.82K]
pohlad_jz_sz.pdf [PDF 353.64K]
rez_a_a_novy_stav.pdf [PDF 413.12K]
ts_uk_objekt_zateplenie_obecneho_uradu.pdf [PDF 184.55K]
strecha.pdf [PDF 110.07K]
ts_uk_objekt_zateplenie_obecneho_uradu.doc [DOC 74.50K]
2_n_p.pdf [PDF 151.13K]
schema_zapojenia.pdf [PDF 121.73K]
1_n_p.pdf [PDF 137.64K]
zadanie_zlepsenie_obcianskej_infrastruktury_vislanka.xls [XLS 207.00K]
vypis_dveri_2_np.pdf [PDF 44.73K]
vyzva.pdf [PDF 747.94K]
tech_sprava.pdf [PDF 281.64K]
vypis_dveri_1_np.pdf [PDF 64.19K]
situacia.pdf [PDF 225.61K]
strecha.pdf [PDF 110.07K]
schema_zapojenia.pdf [PDF 121.73K]
rez_a_povodny.pdf [PDF 302.44K]
e5_2_rozvadzac_rh.pdf [PDF 27.02K]