Dotácia z rozpočtu PSK – Vybavenie kuchyne kultúrneho domu

Zverejnené 15. augusta 2022.
Bez úpravy .