Návrh VZN o výške príspevkov zákonného zástupcu vo výške nákladov na nákup potravín

Zverejnené
23. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2022 − 7. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022/01

Prílohy