Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1-2020, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska (Dodatok č. 1)

Zverejnené
31. decembra 2021
Kategória

Prílohy