Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Vislanka.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 23/38/054/444

ID: 2023/22 – Ústredie práce

5.6.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dohoda č. 23/38/054/444 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov

Dodatok č. 1 k Dohode číslo 23/38/054/179

ID: 2023/21 – Ústredie práce

5.6.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dohoda č. 23/38/054/179 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

ID: 2023/20 – Michal Lichvarčík

5.6.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Michal Lichvarčík

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemkov

Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 20/2022-2023-OA

ID: 2023/19 – Spojená škola

15.5.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Dodávateľ - Sídlo Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Dodávateľ - IČO 53265301

Prílohy

Poistná zmluva – úrazové poistenie UoZ

ID: 2023/18 – Komunálna poisťovňa a.s.

12.5.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s.

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

Prílohy

Zmluva o nájme bytu

ID: 2023/17 – Vladimír Lysina

12.5.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.4.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Vladimír Lysina

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o nájme bytu

ID: 2023/16 – Lýdia Lysinová

12.5.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.4.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Lýdia Lysinová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č. 23/38/054/444 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov

ID: 2023/15 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

3.5.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.4.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Farbiarska 57 , 064 01 Stará Ľubovňa

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 23/38/054/444

Zmluva č. 323 0965 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

ID: 2023/14 – DPO SR

3 000,00 €

3.5.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.5.2023

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ DPO SR

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, Bratislava

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ v k. ú. Vislanka

ID: 2023/13 – Michal Struk

26.4.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Michal Struk

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Poistná zmluva – úrazové poistenie UoZ počas projektu programu

ID: 2023/12 – Komunálna poisťovňa

17.4.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.4.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Komunálna poisťovňa

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

Prílohy

Dohoda č. 23/38/054/402 o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre UoZ v rámci národného projektu „Prax pre mladých“

ID: 2023/11 – Ústredie práce

14.4.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.4.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy