Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Vislanka.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dohoda č. 23/38/054/179 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa

ID: 2023/08 – Ústredie práce

15.3.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

ID: 2023/07 – Allianz - Slovenská poisťovňa

15.3.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 19, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151700

Prílohy

Zmluva o nájme bytu

ID: 2023/06 – Michal Rabik

15.3.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Michal Rabik

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemkov

ID: 2023/05 – Michal Lichvarčík

27.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Michal Lichvarčík

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpeční systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

ID: 2023/04 – NATUR-PACK

22.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 35979798

Prílohy

Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ v k. ú. Vislanka

ID: 2023/03 – Lenka Haščáková

18.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Lenka Haščáková

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o nájme bytu

ID: 2023/02 – Peter Holečko

13.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Peter Holečko

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o Municipálnom úvere- Eurofondy A č. 75/001/22

ID: 2023/001 – Prima banka Slovensko

13.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ v k. ú. Vislanka

ID: 2022/37 – Michal Struk

2.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Michal Struk

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda o spolupráci medzi hospodárskym partnerom a obcou pri budovaní veterného parku

ID: 2022/36 – Oekostrom Slovakia s.r.o.

19.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Oekostrom Slovakia s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

Dodávateľ - IČO 45973164

Prílohy

Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ v k. ú. Vislanka

ID: 2022/35 – Juraj Guľaš

19.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Juraj Guľaš

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí FP – IROP

ID: 2022/34 – MAS "Horný Šariš - Minčol"

16.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ MAS "Horný Šariš - Minčol"

Dodávateľ - Sídlo Na rovni 12, 065 41 Ľubotín

Dodávateľ - IČO 42420245

Prílohy