Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Vislanka.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Darovacia zmluva

ID: 2022/21 – ŠK Štatistika Bratislava

3.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ ŠK Štatistika Bratislava

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3C, 840 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Dodávateľ - IČO 31750648

Prílohy

Zmluva o bežnom účte

ID: 2022/20 – Všeobecná úverová banka

9.9.2022

Začiatok účinnosti 24.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31320155

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDaV SR na rok 2022

ID: 2022/19 – Min.. dopravy a výstavby SR

12 420,00 €

12.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.6.2022

Suma s DPH 12 420,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Min.. dopravy a výstavby SR

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 30416094

Prílohy

Darovacia zmluva

ID: 2022/18 – Ministerstvo vnútra SR

22.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Ministerstvo vnútra SR

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 00151866

Prílohy

Zmluva o dielo

ID: 2022/17 – Ing. Richard Soporský

3 960,00 €

18.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.7.2022

Suma s DPH 3 960,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Ing. Richard Soporský

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 30652952

Prílohy

Zmluva o dielo

ID: 2022/16 – Ing. Richard Soporský

2 400,00 €

18.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.7.2022

Suma s DPH 2 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Ing. Richard Soporský

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 30652952

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie PSK

ID: 2022/15 – Prešovský samosprávny kraj

1 500,00 €

18.7.2022

Začiatok účinnosti 9.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.6.2021

Suma s DPH 1 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Prešovský samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 37870475

Prílohy

Zmluva o nájme bytu

ID: 2022/14 – Obec Vislanka

18.7.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Peter Holečko

Dodávateľ Obec Vislanka

Dodávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Dodávateľ - IČO 00330256

Prílohy

Zmluva o nájme bytu

Michal Haščák

30.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ Michal Haščák

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva Struk

ID: 2022/13 – Obec Vislanka

7 500,00 €

9.6.2022

Začiatok účinnosti 9.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.6.2022

Suma s DPH 7 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Struk Milan

Dodávateľ Obec Vislanka

Dodávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Dodávateľ - IČO 00330256

Prílohy

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

8.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Vislanka

Objednávateľ - Sídlo Vislanka 28, 065 41 Vislanka

Objednávateľ - IČO 00330256

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy