Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Vislanka.

Nadpis

Zverejnené

R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

3.10.2022