Preskočiť na obsah

História obce

1773

Vislanka patrila panstvu Torysa, potom Gombosovcom a Kellemesyovcom. Obec je doložená z roku 1773 ako Wizranka, neskôr ako Pusté Pole, Vyslanka (1920), Vislanka (1927); maďarsky Pusztamező.

1789

V roku 1789 mala 30 domov a 180 obyvateľov.

1828

V roku 1828 mala 55 domov a 413 obyvateľov. Boli roľníci, zaoberali sa chovom dobytka.
Za I. ČSR sa zamestnanie obyvateľov nezmenilo. Pôdu obrábali súkromne hospodáriaci roľníci. Časť obyvateľstva pracovala v stavebných a iných podnikoch v Orlove, Košiciach a Prešove.

Bačovo Pole:
Obec je doložená z roku 1248 ako Bachamezei. Spomína sa z roku 1270. Patrilo panstvu Kamenica. V roku 1427 malo 14 port.