Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Názov okresu

Stará Ľubovňa

Názov kraja

Názov kraja

Štatút obce


obec

Prvá písomná zmienka

1773

Nadmorská výška


540,9

Celková výmera územia [m2]

4 233 138

Hustota obyvateľstva na km2

58

Telefónne smerové číslo

052

PSČ

065 41

Počet obyvateľov

245

Vislanka leží na severovýchodných svahoch Levočských vrchov v doline potoka Valaská voda. Nadmorská výška v strede obce je 540,9 m n. m. a v chotári 522 – 824 m n. m.

Takmer odlesnený chotár na rozčlenenej nižšej vrchovine a na rozčlenenej hornatine tvorí centrálno-karpatský flyš. Má hnedé lesné, miestami oglejené kyslé a nivné pôdy. Na južnom obvode chotára je smrekový les.

Spádovosť obce (31.12.2009)

KAZOVATEĽHODNOTA
Sídlo matričného úraduĽubotín
Sídlo pracoviska daňového úraduStará Ľubovňa
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboruĽubotín
Sídlo Okresného súduStará Ľubovňa
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboruĽubotín
Sídlo pracoviska obvodného úraduStará Ľubovňa
Sídlo Územnej vojenskej správyPrešov
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodinyStará Ľubovňa
Sídlo Obvodného úradu životného prostrediaStará Ľubovňa

Demografia obce

Demografia (31.12.2009)

UKAZOVATEĽHODNOTA
Počet obyvateľov k 31.12. spolu245
  muži122
  ženy123
Predproduktívny vek (0-14) spolu47
Produktívny vek (15-54) ženy65
Produktívny vek (15-59) muži76
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu57
Počet sobášov2
Počet rozvodov0
Počet živonarodených spolu3
  muži1
  ženy2
Počet zomretých spolu4
  muži1
  ženy3
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu-4
  muži0
  ženy-4

Vybrané výsledky zo sčítania v roku 1991 a 2001

UKAZOVATEĽSĽDB 1991SODB 2001
Obyvateľstvo spolu – počet 315 300
    muži – počet 153 144
    ženy – počet 162 156
Bývajúce obyv. podľa národností:
Slovenská %

100,0

99,33
Maďarská %0,000,00
Rómska %0,000,00
Rusínska %0,000,33
Ukrajinská %0,000,00
Česká %0,000,33
Moravská %0,000,00
Sliezská %0,000,00
Nemecká %0,000,00
Poľská %0,000,00
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
Rímskokatolícke %

8,57

10,33
Evanjelické %0,000,00
Gréckokatolícke %84,7688,00
Pravoslávne %0,320,33
Čs. Husitské %0,000,00
Bez vyznania %0,631,33
Ostatné %0,000,00
Nezistené %5,710,00
Osoby ekonomicky aktívne spolu 122
    muži  70
    ženy  52
Pracujúci spolu  94
    muži  60
    ženy  34
Nezamestnaní spolu  23
    muži  10
    ženy  13
Domy spolu  92  95
Trvale obývané domy spolu  82  76