Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Vislanka (podľa §6 odst.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Výzva na predloženie cenovej ponuky 14.12.2020 traktor s príslušenstvom

Prílohy

DOCX Príloha: Názov prílohy [ formát: DOCX veľkosť: 41,51KB ]
PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 289,83KB ]