Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Vislanka (podľa §6 odst.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Prílohy

Názov prílohy [ formát: JPG veľkosť: 259,09KB ]
Názov prílohy [ formát: JPG veľkosť: 280,82KB ]