Preskočiť na obsah

Opatrenia s vírusom COVID – 19

Zverejnené 11.3.2020.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva nasledovné opatrenia na predchádzanie vzniku šírenia prenosného ochorenia COVID-19. V súvislosti s nepriaznivým  vývojom epidemiologickej situácie sa všetkým fyzickým a právnickým osobám a podnikateľom zakazuje organizovať a usporiadavať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej a inej povahy.

Žiadame občanov, aby sa nezhromažďovali v uzatvorených priestoroch, nenavštevovali
lekára, pokiaľ nejde o život ohrozujúci stav a rovnako aj obmedzili návštevy Obecného úradu vo Vislanke a to od dnešného dňa do odvolania. Žiadosti môžete vybaviť telefonicky na tel. č. 0911 437 912 alebo zaslaním mailu na obecvislanka@centrum.sk 

S účinnosťou od dnešného dňa po dobu 14 dní sa na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska rušia všetky sväté liturgie. V prípade pohrebu sa ho môžu zúčastniť iba najbližší príbuzní.   

Ako sa brániť voči infekcii?

Verejnosti, aj vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu, odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám:

  • umývať si ruky často mydlom a vodou, najmenej 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkohol.
  • nedotýkať sa očí, nosa a úst, koronavírus sa môže preniesť kontaminovanými rukami,
  • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zlikvidovať,
  • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
  • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek, kto kašle alebo kýcha,
  • ak ste chorý, kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečiť v samostatnej izbe,
  • v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov.

Viac informácií:  http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153