Starosta obce

Michal Struk

Starosta

starosta@vislanka.sk 0911 437 912

Zverejnené 17. marca 2022.
Upravené 7. apríla 2022.