Preskočiť na obsah

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Vislanka, lokalita Šiváre

Zverejnené 4.3.2024.