VEREJNÁ VYHLÁŠKA – oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

Zverejnené
31. augusta 2020
Kategória

Prílohy